program CommView

program CommView

program CommView

program CommView
program CommView

1. Klik “Start Capture” pada CommView

2.Klik “Start Scaning”

3.Kalau adapter masih kurang support, maka akan tampak seperti di bawah ini.

4. Coba sahabat lihat pada box sebelah kiri itu semua adalah beberapa wifi yang ada dalam kawasan sekarang dan chanel wifi dan juga disebelah kanan sahabat bisa melihat nama wifi,mac address,singal level. Sekarang sahabat klik nama wifi yang akan menjadi sasaran sahabat kuliah319 tersebut. Kemudian klik “Capture”

5. Kemudian sahabat klik kolum “Packets”, dan buat sorting pada kolom “Protocol”. Cari “ENCR.DATA” dan sahabat block seberapa banyak yang kita bisa.

6. Kemudian klik kanan pada “ENCR.DATA” yang sahabat block tadi. Pilih send packet >selected

7. sahabat ikuti apa yang saya tentukan seperti dalam gambar di bawah ini. setelah itu sahabat klik send dan minimize windows tersebut.

8. Sekarang sahabat kembali ke CommView pada kolom “Logging” dan ikuti seperti di bawah ini.

9. Sekarang sahabat biarkan Program commview capture data-data yang di perlukan. Seberapa lama sahabat menunggu yaitu tergantung pada seberapa ramai orang yang sedang mengunakan wifi itu, lagi ramai berarti lagi bagus.

10. Bila sudah merasa cukup pada data yang sahabat kumpulkan. Sahabat bisa klik pada kolum “Loggin” kemudian klik “Concatenate Logs…” kemudian pilih semua file yang telah di AutoSave tadi (boleh ikuti pada tarikh dan masa pada nama file) klik open

11. Berikan nama sebagai tanda dan klik save.

12. Klik pada “NO” bila option ini keluar.

13. Kemudian pilih File>Log Viewer
14. File>Load Commview Log
15. Open file yang sahabat save tadi
16. File>Export Logs>TCP Dump Format letak nama file dan tekan save. Minimize kan semua windows.
17. Open folder AirCrack >bin>Aircrack-ng GUI.exe

18. Klik choose untuk pilih file yang sahabat save tadi dlm format *.cap kemudian klik lunch
19. sahabat akan bisa melihat pada baris awal nama wifi sasaran sahabat dan IP yang telah di tangkap. Sekarang sahabat masukan nomor yang ada pada nama wifi dan tekan enter

20. Tunggu sehingga proses cracking wifi key selesai. Kalau keluar serperti gambar di bawah maksudnya data yang sahabat kumpulkan masih belum cukup atau kurang, so sahabat kini harus menunggu lagi dan ulangi lagi dari langkah no 10 tadi.

Baca Juga :