Pengertian Matahari

Pengertian Matahari

https://essayagency417.com/2020/04/24/death-shooter-4-apk/Pengertian Matahari

Pengertian Matahari

Matahari dalam Bahasa Arab adalah الشمس. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia matahari diartikan sebagai suatu benda angkasa yang menjadi pusat tata surya yang berisi gas dan mendatangkan terang dan panas pada bumi saat siang hari.[1] Matahari  sebagai pusat tata surya, Matahari juga merupakan sumber energi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nicolaus Copernicus adalah orang pertama yang mengemukakan teori bahwa Matahari adalah pusat peredaran tata surya pada abad 16. Teori ini kemudian dibuktikan oleh Galileo Galilei dan pengamat angkasa lainnya. Teori yang kemudian dikenal dengan namaheliosentrisme ini mematahkan teori geosentrisme (bumi sebagai pusat tata surya) yang dikemukakan oleh Ptolemeus.

Bentuk dari matahari itu sendiri bulat dan terdiri dari plasma panas bercampurmedan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter Bumi, dan massanya (sekitar 2×1030 kilogram, 330.000 kali massa Bumi).[2]

Adapun ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan penjelasan diatas yaitu:

  1. Surat alFurqān ayat 61.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا [٢٥:٦١][3]

Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.

  1. Surat ash-Shams ayat 1-2.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا [١] وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا [٢][4]

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. dan bulan apabila mengiringinya

Beberapa ayat di atas memunculkan jawaban bahwa pengertian yang sifatnya sain di atas adalah benar yang sudah tercantum di dalam al-Qur’an.

dapat ditarik kesimpulan bahwa matahari adalah suatu benda yang berada di angkasa yang menjadi pusat dari tata surya dan bias menghasilkan panas. Pengertian ini selaras dengan ayat-ayat al-Qur’an diatas.

  1. Ayat al-Qur’an TentangMatahari Dan Penjelasanya
  2. Peredaran Matahari dan Bumi

Dalam teori peredaran ini banya pendapat yang mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari dan ada banyak juga yang berpendapat bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Dalam pembahasan tersebut kami mengambil ayat al-Qur’an yang mengatakan bahwa mataharilah yang mengitari bumi. Dalam  surat yāsin ayat 38:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [٣٦:٣٨]

dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Ø Penjelasan

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Dalam tafsir kemenag ayat diatas ditafsirkan bahwa matahari berjalan sambil berputar pada sumbunya, sedang bumi berada berada di depannya dan juga berjalan sambil berputar pada sumbunya, dan beredar mengelilingi matahari. Pendapat ini berasal dari ilmu falak.[5]

Kata تَجْرِي merupakan fi’il muḍāri’, yang artinya pergi, berjalan, beredar, atau mengalir. Karena disini subjeknya adalah matahari, maka maknanya yang tepat adalah beredar, dalam arti bahwa matahari itu beredar menuju tempat pemberhatiannya. Matahari yang merupakan sebuah bintang yang besar yang bertetangga dengan planet bumi tidaklah berdiam saja di suatu tempat melainkan bergerak dan beredar pada garis edarnya.[6]

tempat peredaran matahari, dibawah ‘Arsh dekat kearah bumi dari sisi tersebut. Dimanapun berada matahari dan seluruh mahluk berada dibawah ‘Arsh. Terjadi penambahan yaitu tempat berdiamnya mataharidari penjelasan di atas.[7]

  1. Pergantian Siang Dan Malam

Dalam masalah ini sering terjadi kesalah fahaman tentang terjadinya pergantian siang dan malam. Seperti pada surat Fuṣṣilat ayat 37,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.

sumber  :

Death Shooter 4 : Mission Impossible 1.0.0 Apk for android